Garantievoorwaarden bij HEKAshop.nl

Wettelijke garantie rechten van de koper, en zonder beperking van deze rechten, hanteert HEKAshop.nl de navolgende garantievoorwaarden:

Garantietermijn

  • Is per product verschillend en staat vermeld bij de product omschrijving, op de gebruiksaanwijzing of verpakking
  • De garantietermijn gaat in op de leverdatum van de bestelling, dit is tevens de factuurdatum

Garantievoorwaarden

  • De producten moeten aantoonbaar bij de HEKAshop.nl zijn gekocht middels een factuur
  • De aanschafdatum van het product moet aangetoond kunnen worden middels de factuur

Uitsluitsel garantie

  • Onjuist gebruik door het niet in acht nemen van de geldende gebruiksvoorschriften
  • Schade ontstaan door vallen, stoten, transport, weersinvloeden en / of onzorgvuldig handelen
  • Gebreken die zijn ontstaan door intensief gebruik